Vedtægter HG Hovedafdeling opdaterede februar 2018