Kommende opgaver


Derfor vil vi gerne at medlemmerne hjælper ved klubbens arrangement

 

Vores løbarrangementer er en stor del af klubbens økonomisk fundament.

Vi har kun mulighed at afholde løb, hvis du som medlem er med til at hjælpe med de mange opgaver, der er omkring løbene. Og hvis vi løfter i samlet flok, så bliver arbejdsbyrden for hver enkelt meget mindre.

Uden det økonomiske tilskud, som løbene giver, kan vi ikke betale leje for klublokalet og betale HGATMs del til driften af Herlufsholm Stadion.

Vi kan heller ikke give tilskud til de forskellige arrangementer klubben deltage i, fx stævner.

SÅ HUSK AT MELDE DIG TIL AT HJÆLPE VED LØBENE!

Her lærer du også medlemmer af HGATMs andre afdelinger at kende, og der er et godt, socialt miljø omkring arrangementerne.

I ugerne op til løbene hænger der tilmeldingsseddel for hjælpere på døren til klublokalet. Af planlægningsmæssige årsager kan vi ikke vente med besked om din hjælp til dagen før, så du må meget gerne skrive dig på/give besked i god tid.
 
Er du i tvivl om, hvad de enkelte opgaver går ud på, så skrive dig på - og skriv, at det er første gang, du er hjælper, så får du opgaver, hvor en erfaren hjælper er ved din side.

Kontaktperson

Monica Mikkelsen 

Tag en ven med læs her