Foreløbig Dagsorden

For ordinær generalforsamling

Tirsdag den 15. marts 2022, kl. 19.30

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Formandens og Udvalgsformændenes beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021 og budget 2022 v/kasserer Ole Hyldig.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag:
 7. Valg:
  1. Valg af Formand – vælges for 2 år.
   1. Monica Mikkelsen modtager genvalg.
  2. Valg af Næstformand – vælges for 1 år.
   1. Næstformand Kim Steen, modtager genvalg.
  3. Valg af Revisor – vælges for 1 år.
   1. Jørgen Milling modtager genvalg.
  4. d. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 1 år.
   1. Janne Jensen, modtager ikke genvalg.
  5. Valg af revisorsuppleant – vælges for 1 år.
   1. Jan Borre Bjødstrup modtager genvalg
  6. Valg af Seniorudvalgsformand – vælges for 1 år.
   1. Martin Kryger, foreslås.
  7. Valg af Ungdomsudvalgsformand – vælges for 1 år.
   1. Jesper Rasmussen modtager genvalg.
  8. Valg af Motionsudvalgsformand – vælges for 1 år.
   1. Dorte Hansen modtager genvalg.
  9. Valg af Triatlonudvalgsformand – vælges for 1 år.
   1. Annette Østerkjerhuus modtager genvalg.
 8. Eventuelt.